Edukacja drogą do zwycięstwa

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! ” – zapewne niejednokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej obytych. Jedni mówią, że okres zdobywania wiedzy jest niesamowity, a drudzy, że wspominają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest rzeczywiście? Nie można tego stwierdzić, bo namacalnie widać, że zdania są podzielone.

Czytaj dalej